0 (850) 305 44 33

0 (850) 305 44 33

 

ÜYELİK  SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

 

A) www.klimaderyasi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Eğriçam Mahallesi GMK Bulvarı 530 A 33210 MERSİN adresinde mukim DERYA KLİMA MERKEZİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Klimaderyasi” olarak anılacaktır).

B) www.klimaderyasi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

 1. Tanımlar

www.klimaderyasi.com : Herkesin üye olarak alışverişi yapabileceği ve klima’ın onayladığı tedarikçilerin, TCK’ya göre satışı yasal olan ve klimaderyasi tarafından onaylanan şeylerin satıldığı veya sergilendiği internet sitesi.

Üye : www.klimaderyasi.com internet sitesine, TCK’ya göre satışı yasal olan ürünleri satın almak için üye olan internet kullanıcısı.

Klimaderyasi :  www.klimaderyasi.com internet sitesinin işleteni ve yöneteni olan DERYA KLİMA MERKEZİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, klimaderyasi’nın sahip olduğu internet sitesi www.klimaderyasi.com internet sitesinin aracılığı ile sunduğu olanaklarından faydalanarak satış ve hizmetlerden, Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Üye, www.klimaderyasi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, klimaderyasi'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, klimaderyasi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından klimaderayasın’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, klimaderyasi’nin, sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

 

 • Üye www.klimaderyasi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

 • Üye, www.klimaderyasi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

 

 • klimaderyasi.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin klimaderyasi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. klimaderyasi'nin, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • klimaderyasi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.klimaderyasi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden klimaderyasi’ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

 

 • Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

 • İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, klimaderyasi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, klimaderyası’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 

 • klimaderyası'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, klimaderyası'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

 • klimaderyasi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı klimaderyasi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

 

 • Klimaderyasi tarafından www.klimaderyasi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

 • Klimaderyasi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Klimaderyasi, üyenin www.klimaderyasi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

 

 • Klimaderyasi’na üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında klimaderyasi’nda ve Derya Klima LTD ŞTI (DK) iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, klimaderyasi’na  üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DK  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Klimaderyası ve DK iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, DK iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, klimaderyasi ve DK iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece klimaderyasi ve DK iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 

 • Klimaderyasi, üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Klimaderyasi.com’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Klimaderyası ve www.klimaderyasi.com internet sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde, açıklayabilir.

 

 • Klimaderyasi web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye klimaderyasi web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Klimaderyasi, klimaderyasi.com internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.klimaderyasi.com sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • Klimaderyasi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 • Taraflar, klimaderyasi’na ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 • Klimaderyasi, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
 • 24 saat içinde iade sürecini başlatmaz ise 24 saat sonunda ürüne onay verdi kabul edilir. Ürünün teslimi ile ilgili kargo şirketinin kayıtları, Alıcı’nın ürünü teslim alması hakkındaki geçerli kayıttır.
 • Cayma Hakkı’nın kullanılmasında, taraflar arasındaki, “Mesafeli Satış Sözleşmesinde” yer alan hükümler uygulanır.
 1. Sözleşmenin Feshi
  • İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Klimaderyasi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Klimaderyasi, üyenin üyelik sözleşmesini herhangi bir geçerli sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 2. İhtilaflerin Halli
  • İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 3. Yürürlük
  • Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.